HAKL TB

Tepelná izolácia pre elektrické podlahové vykurovanie HAKL thermoFLOOR a HAKL thermoPADS.

SVK KOMPLETOVANÉ NA SLOVENSKU

CHARAKTERISTIKA TOVARU

  • malá hrúbka izolácie 6 a 10 mm
  • veľmi dobré tepelné a zvukovo izolačné vlastnosti
  • efektívne zníženie tepelných strát
  • pomalé chladnutie podlahy po vypnutí termostatu
  • rýchly nábeh zohriatia podlahy
  • odolná povrchová úprava proti zatlačeniu termokábla
  • nízka nasiakavosť vody

Izolačné dosky HAKL thermoBOARD sú určené k prilepeniu pod elektrické podlahové vykurovacie rohože HAKL. Malá hrúbka a veľmi dobré tepelno izolačné vlastnosti zabezpečujú výrazné zníženie tepelných strát a tým aj zníženie nákladov na prevádzku. Návratnosť investície je tak po určitej dobe zaručená. Zlepšujú aj dynamiku ohrevu, čas potrebný na prehriatie podlahy je minimálne o polovicu kratší.

TABUĽKA PARAMETROV

Model TB 06 TB 10
Rozmer 1200×600 mm 1200×600 mm
Hrúbka 6 mm 10 mm
Pevnosť tlaku 450 kPa 450 kPa
Plocha 0,72 m2 0,72 m2
Reakcia na oheň Eurotrieda E Eurotrieda E
Tepelná vodivosť 0,16m² K.W¯¹ 0,16m² K.W¯¹
print