Prietokové

Prepínanie

Vodotesnosť

Produkty

HAKL PL

Beztlakový elektrický prietokový ohrievač vody s hydraulickým spínaním. Prevedenie 3,5 kW, 4,5 kW a 5,5 kW.

HAKL PL-T

Tlakový elektrický prietokový ohrievač vody s hydraulickým spínaním. Prevedenie 3,5 kW, 4,5 kW a 5,5 kW.

HAKL MK-1

Tlakový elektrický prietokový ohrievač vody s elektronickým spínaním. Prevedenie 3,5 kW, 4,5 kW a 5,5 kW.

HAKL MK-2

Tlakový elektrický prietokový ohrievač vody s elektronickým spínaním. Prevedenie 7 kW, 9 kW a 11 kW.

HAKL MKX-1

Tlakový elektrický prietokový ohrievač vody s elektronickým spínaním. Varianty prepínania výkonu 3,5/5,5 kW.

HAKL MKX-2

Tlakový elektrický prietokový ohrievač vody s elektronickým spínaním. Varianty prepínania výkonu 4,5/7 kW, 5,5/9 kW a 5,5/11 kW.

HAKL 3K DL

Elektrický prietokový ohrievač vody s automatickým nastavením príkonu a tlakovou prevádzkou. Výkonové verzie: 9 kW, 12 kW, 15 kW, 18 kW, 21 kW

HAKL OB 330

Elektrická priamoohrevná vodovodná batéria. Prevedenie 3,3 kW.

HAKL OBR 330

Elektrická priamoohrevná vodovodná batéria. Prevedenie 3,3 kW.

PM SET K

Elektrický prietokový ohrievač vody s klasickou vodovodnou batériou.

PM SET P

Elektrický prietokový ohrievač vody s pákovou vodovodnou batériou.

HAKL OB 500

Elektrická priamoohrevná vodovodná batéria. Prevedenie 3,3 kW.