Ohrievače vody

Produkty

HAKL PM-B

Beztlakový elektrický prietokový ohrievač vody s hydraulickým spínaním. Prevedenie 3,5 kW, 4,5 kW a 5,5 kW.

HAKL PM-TB

Tlakový elektrický prietokový ohrievač vody s hydraulickým spínaním. Prevedenie 3,5 kW, 4,5 kW a 5,5 kW.

HAKL MK-1

Tlakový elektrický prietokový ohrievač vody s elektronickým spínaním. Prevedenie 3,5 kW, 4,5 kW a 5,5 kW.

HAKL MK-2

Tlakový elektrický prietokový ohrievač vody s elektronickým spínaním. Prevedenie 7 kW, 9 kW a 11 kW.

HAKL MKX-1

Tlakový elektrický prietokový ohrievač vody s elektronickým spínaním. Varianty prepínania výkonu 3,5/5,5 kW.

HAKL MKX-2

Tlakový elektrický prietokový ohrievač vody s elektronickým spínaním. Varianty prepínania výkonu 4,5/7 kW, 5,5/9 kW a 5,5/11 kW.

HAKL BDv

Elektrický zásobníkový ohrievač vody, zvislé prevedenie. Objem 150 l a 200 l.

HAKL BDv

Elektrický zásobníkový ohrievač vody, zvislé prevedenie. Objem 50 l až 120 l.

HAKL BH 5s

Tlakový elektrický zásobníkový ohrievač vody s termostatickým spínaním. Objem 5 l.

HAKL BH 10s

Tlakový elektrický zásobníkový ohrievač vody s termostatickým spínaním. Objem 10 l.

HAKL BH 10v

Tlakový elektrický zásobníkový ohrievač vody s termostatickým spínaním. Objem 10 l.

HAKL BD 30v

Elektrický zásobníkový ohrievač vody, zvislé prevedenie. Objem 30 l.

HAKL BXv

Elektrický kombinovaný zásobníkový ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla. Objem 120 l až 200 l.

HAKL 3K DL

Elektrický prietokový ohrievač vody s automatickým nastavením príkonu a tlakovou prevádzkou. Výkonové verzie: 9 kW, 12 kW, 15 kW, 18 kW, 21 kW

HAKL OB 330

Elektrická priamoohrevná vodovodná batéria. Prevedenie 3,3 kW.

HAKL OBR 330

Elektrická priamoohrevná vodovodná batéria. Prevedenie 3,3 kW.

HAKL BI 80v

Elektrický zásobníkový ohrievač vody, zvislé prevedenie. Objem 80 l.

HAKL LC SET-K

Elektrický prietokový ohrievač vody s klasickou vodovodnou batériou.

HAKL LC SET-P

Elektrický prietokový ohrievač vody s pákovou vodovodnou batériou.

HAKL OB 500

Elektrická priamoohrevná vodovodná batéria. Prevedenie 3,3 kW.