Ohrievače vody

Produkty

HAKL PL

Beztlakový elektrický prietokový ohrievač vody s hydraulickým spínaním. Prevedenie 3,5 kW, 4,5 kW a 5,5 kW.

HAKL PL-T

Tlakový elektrický prietokový ohrievač vody s hydraulickým spínaním. Prevedenie 3,5 kW, 4,5 kW a 5,5 kW.

HAKL MK-1

Tlakový elektrický prietokový ohrievač vody s elektronickým spínaním. Prevedenie 3,5 kW, 4,5 kW a 5,5 kW.

HAKL MK-2

Tlakový elektrický prietokový ohrievač vody s elektronickým spínaním. Prevedenie 7 kW, 9 kW a 11 kW.

HAKL MKX-1

Tlakový elektrický prietokový ohrievač vody s elektronickým spínaním. Varianty prepínania výkonu 3,5/5,5 kW.

HAKL MKX-2

Tlakový elektrický prietokový ohrievač vody s elektronickým spínaním. Varianty prepínania výkonu 4,5/7 kW, 5,5/9 kW a 5,5/11 kW.

HAKL BD 30v

Elektrický zásobníkový ohrievač vody, zvislé prevedenie. Objem 30 l.

HAKL 3K DL

Elektrický prietokový ohrievač vody s automatickým nastavením príkonu a tlakovou prevádzkou. Výkonové verzie: 9 kW, 12 kW, 15 kW, 18 kW, 21 kW

HAKL OB 330

Elektrická priamoohrevná vodovodná batéria. Prevedenie 3,3 kW.

HAKL OBR 330

Elektrická priamoohrevná vodovodná batéria. Prevedenie 3,3 kW.

HAKL BI 80v

Elektrický zásobníkový ohrievač vody, zvislé prevedenie. Objem 80 l.

PM SET K

Elektrický prietokový ohrievač vody s klasickou vodovodnou batériou.

PM SET P

Elektrický prietokový ohrievač vody s pákovou vodovodnou batériou.

HAKL OB 500

Elektrická priamoohrevná vodovodná batéria. Prevedenie 3,3 kW.

HAKL BD 10v

Tlakový elektrický zásobníkový ohrievač vody s termostatickým spínaním. Objem 10 l.

HAKL BDs

Tlakový elektrický zásobníkový ohrievač vody s termostatickým spínaním. Objem 10 l.