Tlačiť

Varianty:
Kombi. páková batéria ramienko/hadica 15/150 cm
Kombi. páková batéria  ramienko/hadica 15/200 cm
Kombi. páková batéria  ramienko/hadica 18/150 cm
Kombi. páková batéria ramienko/hadica 18/200 cm
Kombi. páková batéria ramienko/hadica 30/150 cm
Kombi. páková batéria ramienko/hadica 30/200 cm

Kombinovaná páková batéria

SVK KOMPLETOVANÉ NA SLOVENSKU
paka Pákové prevedenie
naddrez Montáž nad drez
sprcha Sprcha
vana Vaňa