HAKL UVEMP

Elektromagnetická úprava vody výrazne znižuje tvorbu vodného kameňa.

SVK KOMPLETOVANÉ NA SLOVENSKU

CHARAKTERISTIKA TOVARU

Prístroj na úpravu vody elektromagnetickým poľom UVEMP, slúži na zabránenie tvorby a odstránenie už existujúceho vodného kameňa v potrubiach, na vykurovacích telesách prietokových a zásobníkových ohrievačov vody , na ventiloch kohútikov a pod. .Neupravená voda obsahuje rozpustené soli minerálnych látok , ktoré sa do vody dostávajú pôsobením vo vode prítomného CO 2 . Presakovaním zemským povrchom dochádza k rozpúšťaniu minerálov , prevažne kalcium-hydro-karbonátových solí Ca[HCO 3]2, existujúcich v roztoku vo forme oddelených iónov [ Ca++] a [ HCO 3 ]- .Celková tvrdosť vody je potom daná súčtom prítomných solí. Usadzovaním týchto solí dochádza k tvorbe tzv. vodného kameňa. Pretože sa soli v roztoku vyskytujú vo forme kladne a záporne nabitých iónov , je možné na nich vhodne pôsobiť pomocou silových polí . To je podstatou funkcie prístroja na úpravu vody elektromagnetickým poľom.

Dynamické elektromagnetické pole, vytvorené cievkou navinutou na potrubí spôsobí uvoľňovanie iónov z elektrostatickej väzby na molekulách vody. Uvoľnené kladné a záporné ióny spolu navzájom kolidujú a vytvárajú neškodné , veľmi jemné kryštáliky aragonitu, s väzbou pevnejšou, ako je väzba na molekuly vody. Tieto kryštáliky nemajú schopnosť vytvárať vodný kameň a vyplavia sa z potrubia vo forme jemného kalu.

TABUĽKA PARAMETROV

Model Príkon Prúd Napätie
HAKL UVEMP 0,6 W 0,5 A 12 V
print