Dokumentácia na stiahnutie

 

Power versions:
HAKL 3K DL 9   3 – 9 kW     3 x 16 A     3 x 230 V
HAKL 3K DL 12   4 – 12 kW     3 x 20 A     3 x 230 V
HAKL 3K DL 15       5 – 15 kW     3 x 25 A     3 x 230 V
HAKL 3K DL 18   6 – 18 kW     3 x 32 A     3 x 230 V
HAKL 3K DL 21   7 – 21 kW     3 x 32 A     3 x 230 V

HAKL 3K DL

Electric flow water heater, electronically operated with pressure operation

SVK ASSEMBLED IN SLOVAKIA
i001 Pressure mode
el_spynanie Electronic switching
meranie_spotreby Measurement of electricity consumption
and liters of water
i005 Automatic switching power
i006 Level of protection IP 24
230V Voltage 3 x 230 V

CHARACTERISTICS OF GOODS

 • montáž do domáceho vodovodného systému na 0,6 MPa (trvalý tlak)
 • zapojenie na napätie 3 x 230V, trojnásobný výkon ohrevu
 • okamžitý a nepretržitý ohrev vody od min. spínacieho tlaku  0,12 MPa (v závislosti od príkonu ohrievača)
 • suchá výhrevná špirála s patentovaným ohrevom vody
 • automatické plynulé zvyšovanie príkonu výhrevných špirál napr. od 5 do 15kW (v závislosti od príkonu ohrievača)
 • mikroprocesorom dosiahnutá konštantná teplota ohriatej vody pri
  meniacom sa prietoku
 • nastavenie výstupnej teploty vody v rozsahu od 30oC do 60oC
 • celkové meranie spotreby elektrickej energie a litrov vody
 • podsvietený dotykový displej
 • tlačidlo pre vypnutie ohrevu (standby režim)
 • každá výhrevná špirála so samostatnou reštart. tepelnú poistku
 • tepelné čidlo na vstupe a aj výstupe vody
 • spínač prietoku vody a tlakový nastaviteľný poistný ventil

HAKL 3K DL ocenia všetci zákazníci, ktorí požadujú okamžitý a neobmedzený ohrev teplej vody vo veľkom množstve bez nutnosti akumulačného (zásobníkového) ohrevu vody. Ohrievač nepreťažuje elektrickú sieť, výkon je rozložený zapojením na trojfázový elektrický rozvod. Komfortný spôsob používania ohrievača je dosiahnutý mikroprocesorom, ktorý udržuje konštantnú teplotu výstupnej ohriatej vody aj pri meniacom sa prietoku. Automatické plynulé zvyšovanie, alebo znižovanie príkonu výhrevných špirál sa uplatní nielen pri používaní drezovej a sprchovej batérie, ale tiež pri zimnom a letnom režime. Táto automatická zmena výkonu ohrevu robí z ohrievača výkonný a úsporný model zároveň. Podsvietený dotykový displej s meraním celkovej spotreby elektrickej energie a litrov vody len podčiarkujú technickú vyspelosť tohto prietokového ohrievača vody.

dry_heating_logo_250px Patentovaný suchý ohrev Dry Heating v prietokových ohrievačoch vody HAKL 3K-DL minimalizuje usádzanie vodného kameňa a tým aj prepálenie výhrevnej špirály. Spoľahlivý ohrev vody je zabezpečený výhrevným telesom uloženým v ochrannom puzdre, ktoré nie je v priamom kontakte s vodou. Takto vyrábaný ohrevný blok Long Life Technology sa vyznačuje dlhou životnosťou aj pri nadmernom odbere ohriatej vody.

ilustračný 3D obrázok výhrevnej špirály s hliníkovým blokom Long Life Technology

TABLE OF TECHNICAL DATA

Model Power input Current Voltage Wather press min. Wather press max. Protection class
HAKL 3K DL 9 3 – 9  kW 3 x 16 A 3 x 230 V 0,12 MPa 0,6 MPa IP 24
HAKL 3K DL 12 4 – 12  kW 3 x 20 A 3 x 230 V 0,16 MPa 0,6 MPa IP 24
HAKL 3K DL 15 5 – 15  kW 3 x 25 A 3 x 230 V 0,20 MPa 0,6 MPa IP 24
HAKL 3K DL 18 6 – 18  kW 3 x 32 A 3 x 230 V 0,12 MPa 0,6 MPa IP 24
HAKL 3K DL 21 7 – 21  kW 3 x 32 A 3 x 230 V 0,16 MPa 0,6 MPa IP 24

SUITABLE APPLICATION TABLE

HAKL 3K DL 9 HAKL 3K DL 12 HAKL 3K DL 15 HAKL 3K DL 18 HAKL 3K DL 21
Input 3 – 9 kW 4 – 12 kW 5 – 15 kW 6 – 18 kW 7 – 21 kW
Wash basin ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●
Kitchen ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●
Shower ●● ●●● ●●● ●●● ●●●
Bath  ●  ● ●● ●●● ●●●
Number of consumption points 2 2 3 4 4

Key: ●●● three symbols indicate the maximum suitability of application

print