O NÁS

HAKL výroba – predaj – servis
Sídlo firmy sa nachádza v Ivanke pri Dunaji (cca 8 km od Bratislavy). S výstavbou výrobného komplexu sa začalo v roku 1996. Dnes sú v prevádzke kompletážne haly s rozlohou viac ako 1000 m², v ktorých je umiestnená výroba, sklady a predajňa. Súčasťou komplexu je aj dvojposchodová administratívna budova, v ktorej je školiace stredisko, obchodné oddelenie a vedenie firmy. Filozofia výroby produktov značky HAKL je postavená na prepracovanom výrobnom procese od prvotnej myšlienky využiteľnosti produktu, cez dizajn, výrobu, až po jeho spoľahlivú funkčnosť. Vybudovaná servisná sieť v rámci Slovenska a zaškolení pracovníci podpory predaja sú základom služieb, ktoré štandardne poskytujeme našim zákazníkom.
Naše skúsenosti s viac ako dvadsaťročnou tradíciou predaja na Slovensku nás oprávňujú konštatovať, že firma HAKL má vybudované pevné miesto na trhu.

SERVISNÝ BALÍK:PLUS & SERVISNÝ BALÍK:2plus1

Firma HAKL s.r.o. vzhľadom na vysokú kvalitu výrobkov a za účelom skvalitnenia služieb zákazníkom pripravila servisné akcie na vybrané výrobky. Servisné balíky rozširujú rozsah porúch, ktoré sú zaradené do skupiny bezplatných opráv (napr. poruchy spôsobené vodným kameňom, nesprávnou montážou výrobku…) a tiež predlžujú dobu bezplatného servisného zásahu. Servisné balíky sú automaticky zahrnuté v cene výrobku a opravy zákazník neplatí, akcia je časovo neobmedzená a vzťahuje sa iba na výrobky označené logom SERVISNÝ BALÍK:PLUS alebo SERVISNÝ BALÍK:2plus1 na záručnom liste.

SERVISNÝ BALÍK:PLUS sa vzťahuje na nasledovné výrobky:
PL, MK-1, MK-2, MKX-1, MKX-2

Rozsah servisných prác sa delí na tri základné skupiny:

 1. Predĺžený bezplatný servis na 4 roky
  Bezplatný servis je poskytovaný na poruchy zapríčinené vybranými náhradnými dielmi po dobu štyroch rokov od dátumu predaja. Náhradný diel a práca sa neúčtujú. Vybrané náhradné diely pre model PM-B: plavák, spínacia pružina, membrána, príruba, tesnenia pod prírubu, kontrolka. Vybrané náhradné diely pre model MK a MX: Plavák, spínacia pružina, prepínač výkonu, elektronická doska 3JR, príruba.
 2. Rozšírený záručný servis
  Rozšírený záručný servis sa vzťahuje len na prvú poruchu zapríčinenú mechanickými nečistotami vo vode, vodným kameňom alebo nedostatočným odvzdušnením ohrievača po dobu dvoch rokov od dátumu predaja. Náhradný diel a práca sa neúčtujú
 3. Expresné vykonávanie opráv
  Výrobky zahrnuté do akcie SERVISNÝ BALÍK:PLUS budú opravené v zrýchlenom čase a expresne zaslané zákazníkovi. Obvyklá doba odstránenia poruchy je päť pracovných dní od doručenia do servisného strediska.

SERVISNÝ BALÍK:2plus1 sa vzťahuje na nasledovné výrobky:
BD30v, BD50v, BD80v, BD100v, BD120v, BD150v, BD200v, BSD 80v, BSD 100v, BSD 150v

Špecifikácia servisného balíka:

 1. Popis servisného balíka
  SERVISNÝ BALÍK:2plus1 predlžuje bezplatný servis na tri roky na opravy zásobníka ohrievača spôsobeného prehrdzavením plášťa. Trojročná doba bezplatného servisu začína plynúť dňom predaja. Bezplatný servis sa nevzťahuje sa na poškodenie nádoby zásobníka spôsobeného nadmerným tlakom vody.
 2. Podmienky uznania reklamácie
  Pre uznanie reklamácie nádoby zásobníka, je nutné mať vykonanú a potvrdenú servisnú prehliadku anódovej tyče a špirály 24 mesiacov odo dňa predaja. Servisný zásah je oprávnené vykonávať iba autorizované servisné stredisko.
  Zoznam autorizovaných servisných stredísk Vám bude poskytnutý na tel. čísle 02 / 4594 4469
 3. Platobné podmienky
  Servisná prehliadka spojená s výmenou anódovej tyče a výjazdom je spoplatnená podľa platného cenníka.

TÜV ISO 9001

Pre silný dôraz na kvalitu a spoľahlivosť produktov značky HAKL, sa vedenie firmy v roku 2006 rozhodlo zaviesť systém riadenia kvality ISO. Táto norma presne špecifikuje požiadavky procesov manažmentu vo firme, nastavuje vysoké kritéria nielen v oblasti výroby, ale aj v rámci predaja a servisu produktov. Každý výrobok je tak podrobený prísnemu testu výstupnej kontroly podľa nemeckého certifikátu TÜV ISO 9001.

V súlade s nastavenými smernicami neustále zlepšujeme aj oblasť ekológie a životného prostredia, ktorý napríklad zahŕňa program spätnej recyklácie výrobkov. Certifikát TÜV ISO 9001 nám pomohol efektívnejšie uplatniť naše ciele na poskytované služby a výrobky.

ENERGETICKÉ TRIEDY

Dlhoročné skúsenosti vo výrobe a vývoji ohrievačov vody umožnili spoločnosti HAKL jednoducho naplniť prísne podmienky uložené Európskou úniou v oblasti označovania výrobkov energetickými štítkami. To, že túto povinnosť berieme vážne, deklaruje aj spolupráca so skúšobným ústavom SZU s.p. so sídlom v Brne, ktorý preukázal zaradenie ohrievačov vyrábaných spoločnosťou HAKL do najúspornejšej energetickej triedy.

Používanie energetických štítkov pri označovaní elektrických spotrebičov je v Európskej únii známe už viac ako 15 rokov, avšak od 26. septembra 2015 je potrebné na základe smernice ErP (Energy related Product) aj označovanie výrobkov na ohrev vody. Predpis sa vzťahuje len na produkty uvedené na trh od 26.9.2015 a všetky ostatné produkty zakúpené pred týmto termínom a tie ktoré už momentálne sú k dispozícii na predajných miestach nie je potrebné dodatočne označovať. Nakoľko cieľom všetkých týchto legislatívnych procesov je naplnenie stratégie 20/20/20 pojednávajúcej o znížení spotreby energie, zvýšenie podielu používania obnoviteľnej energie a znížení emisií skleníkových plynov, je pre nás v spoločnosti HAKL dôležité vyrábať a predávať produkty šetrné k životnému prostrediu.

Popis energetického štítku:
content-energy-label

 1. Názov výrobcu, dodávateľa alebo jeho ochranná známka
 2. Identifikačný názov konkrétneho modelu
 3. Funkcia ohrevu vody vrátane deklarovaného záťažového profilu
 4. Trieda energetickej účinnosti ohrevu vody
 5. Ročná spotreba elektrickej energie v kWh vo forme konečnej energie zaokrúhlenej na najbližšie celé číslo
 6. Vnútorná hladina akustického výkonu v LWA vyjadrená v dB zaokrúhlená na najbližšie celé číslo
 7. Kalendárny rok v ktorom bol štítok vytvorený
 8. Označenie delegovaného nariadenia komisie (EÚ) určujúceho vzhľad a údaje na energetickom štítku.

Informácie o spracovaní osobných údajov "GDPR"

Spoločnosť HA-KL s.r.o. má implementované opatrenia v súlade s požiadavkami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len GDPR), ktoré zaisťujú ochranu dôvernosti, integrity a zaistenie dostupnosti osobných údajov. Spoločnosť HA-KL s.r.o. riadi bezpečnostné riziká tak, aby sa nemohli realizovať hrozby a neboli zneužité osobné údaje.   viac…